Bài viếtkết cấu nhà thép dân dụng tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những ý kiến của tôi cơi nới nhà khung thép

– Đối với việc cơi nới ban công cho nhà có khung bê tông: Các nhà thi công nên bắt đầu bằng việc đục, khoan, cấy, nối… phần đà bê tông mới của ban công với phần đà cũ (chủ yếu xử lý phần thép). Đà dọc tại vị trí cột nên làm dạng vát xéo, và thiết kế càng ra ngoài càng nhỏ nhằm giảm tải trọng cho ban công. Sàn ban công vao day cho nhà có khung bê tông chúng ta hoàn toàn có thể đổ mòng, khoảng 8cm là có thể được nhằm làm giảm tải trọng như khi thi công cải tạo nhà khung thép.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Bài viếtkết cấu nhà thép dân dụng tuyệt vời muốn đưa ra cùng bạn những ý kiến của tôi cơi nới nhà khung thép”

Leave a Reply

Gravatar